Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Fotografie řazené chronologicky od r. 2000(foto od r.2004 R.Kudrnová)

Lišany 2009

Stránka

Rok 2000-Obecní úřad v Lišanech, bývalá římsko-katolická fara, její historie sahá podle kronik až k husitským válkám, kdy jsou zmínky o pusté a rozbořené faře.Pak pravděpodobně znovu postavena a r. 1620 spolu se vsí vypálena. Nově dokončená v současné podobě dne 23. září 1866. V r. 1970 prodaná církví tehdejšímu MNV Lišany. Stojí v centru vsi v těsné blízkosti kostela a školní budovy postavené v r.1884. Naproti pak stojí od nepaměti bývalý zájezdní hostinec, dříve svobodná krčma (okolo r. 1700), nyní hostinec U Bidrmanů.

Rok 2000-Obecní úřad v Lišanech, bývalá římsko-katolická fara, její historie sahá podle kronik až k husitským válkám, kdy jsou zmínky o pusté a rozbořené faře.Pak pravděpodobně znovu postavena a r. 1620 spolu se vsí vypálena. Nově dokončená v současné podobě dne 23. září 1866. V r. 1970 prodaná církví tehdejšímu MNV Lišany. Stojí v centru vsi v těsné blízkosti kostela a školní budovy postavené v r.1884. Naproti pak stojí od nepaměti bývalý zájezdní hostinec, dříve svobodná krčma (okolo r. 1700), nyní hostinec U Bidrmanů.

Rok 2000-zadní část traktu obecního úřadu – garáže

Rok 2000-zadní část traktu obecního úřadu – garáže

Rok 2000-areál mateřské školy v Lišanech s ideálním prostorem pro dětské hry

Rok 2000-areál mateřské školy v Lišanech s ideálním prostorem pro dětské hry

Rok 200-jižní strana budovy MŠ, z níž je krásný výhled na hlavačovský les směrem k Rakovníku

Rok 200-jižní strana budovy MŠ, z níž je krásný výhled na hlavačovský les směrem k Rakovníku

Rok 2000-pohled na budovu videoklubu, v níž je společenská místnost (svatby, vítání občánků, koncerty) a učebna Hudební školy p. O. Křížanovského v Lišanech

Rok 2000-pohled na budovu videoklubu, v níž je společenská místnost (svatby, vítání občánků, koncerty) a učebna Hudební školy p. O. Křížanovského v Lišanech

Rok 2000-kostel Nanebevzetí Panny Marie, dominanta obce. Historie sahá k r. 1360, r. 1450 je zároveň tvrzí a útočištěm lidu před nepřáteli, po vypálení vsi ve třicetileté válce znovu dokončen Valdštejny v r. 1728, farním kostelem od r. 1867, ladná výzdoba ve slohu pozdního baroka bílá a zlatá. Od r. 1990 dvakrát vykraden.

Rok 2000-kostel Nanebevzetí Panny Marie, dominanta obce. Historie sahá k r. 1360, r. 1450 je zároveň tvrzí a útočištěm lidu před nepřáteli, po vypálení vsi ve třicetileté válce znovu dokončen Valdštejny v r. 1728, farním kostelem od r. 1867, ladná výzdoba ve slohu pozdního baroka bílá a zlatá. Od r. 1990 dvakrát vykraden.

Rok 2000-pohled na kostel z hlavní silnice od Rakovníka

Rok 2000-pohled na kostel z hlavní silnice od Rakovníka

Rok 2000-budova České pošty proti kostelu

Rok 2000-budova České pošty proti kostelu

Rok 2000 -klasická budova Základní školy v Lišanech vystavěná r. 1884

Rok 2000 -klasická budova Základní školy v Lišanech vystavěná r. 1884

Rok 2000-sportovní koutek, tenisové hřiště, v současnosti nevyužíváno

Rok 2000-sportovní koutek, tenisové hřiště, v současnosti nevyužíváno

Rok 2000-sportovní koutek, cvičná tenisová zeď, doskoková a běžecká dráha

Rok 2000-sportovní koutek, cvičná tenisová zeď, doskoková a běžecká dráha

Rok 2000-památník obětem války v centru obce, pietní a vzpomínkové místo

Rok 2000-památník obětem války v centru obce, pietní a vzpomínkové místo


Stránka