Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Povinně zveřejňované informace o obci Lišany u Rakovníka dle § 5 odst. 4 zákona 106/ 1999 Sb

 

1. Název - Obec Lišany

2. Důvod a způsob založení

 Obec Lišany jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozd. předpisů, jako základní územně samosprávný celek  dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem  pro činnost obce je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec Lišany je právním subjektem.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickém orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

    

Starostka obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce - 7 členů

Obecní úřad

Obecní knihovna

Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty, účetní a matrikářky obce na adrese:
Lišany, Pražská čp. 68, PSČ 270 52

-----------------------------------------------------

Příspěvková organizace Základní škola  a Mateřská škola Lišany 

Obec Lišany  je zřizovatelem výše  uvedené organizace

  • IČO 750 344 09
  • ředitelka: Mgr. Michaela Karlová (od 1.8.2018)
  • adresa: Rakovnická čp. 115, 270 52 Lišany
  • Číslo účtu: 0543078349/0800

   Kontatní spojení ZŠ a MŠ Lišany:

   webové stránky: http://www.zsmslisany.cz/

   E-mail:    zs.lisany@zslisany.net

           ms.lisany@seznam.cz

   ŠJ          sj.lisany@seznam.cz

   Datová schránka: npetdj8

    

   Telefon:    739 019 445

        ZŚ, ŠD: 313 037 888

             ŠD: 739 020 349

             MŠ: 313 537 697

                   739 027 401

             ŠJ:  313 537 697

                   739 026 240

 

4. Kontaktní spojení Obce Lišany

     Obec Lišany, Pražská 68, 270 52 Lišany

       Telefon úřad :                     313/537653

      Telefon (fax)  starostka :     313/537344    

       e-mail : lisany@poddzbansko.cz

       webové stránky: www.obec-lisany.cz

       datová schránka : bnybg3y

      elektronická podatelna: kontaktní formulář e-podatelny v nabídce

 

        Úřední dny (tučně vyznačené, ostatní po domluvě) :

     
   Pondělí:    08:00 - 12:00  -  14:00 - 17:00
   Úterý    :    08:00 - 12:00  -   13:00 - 15:00
   Středa  :    08:00 - 12:00  -  14:00 - 17:00

                                 Matrika   17.00 - 18.00

                                 Knihovna 16.00 - 18.00 (letní provoz od 17.00 )


   Čtvrtek :    08:00 - 12:00  -  13:00 - 15:00
   Pátek   :    08:00 - 12:00

 

5. Případné platby lze poukázat na účet Obce Lišany : 540 568 369/0800

    Platby v hotovosti lze uhradit na obecním úřadě buď  v úředních hodinách nebo

    po dohodě v jiné dny

6. IČO Obce Lišany : 00244007

7. DIČ : Obec Lišany není plátce DPH

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů : úřední deska

8.2 Rozpočet

      Rozpočtový výhled pro roky 2017 a 2018

      Střednědobý výhled Obce Lišany na roky 2019 - 2020

      

      Schválený rozpočet Obce Lišany na rok 2017

      Schválený rozpočet Obce Lišany na rok 2018

      Pravidla rozpočtového provizoria pro r. 2018

     Schválená rozpočtová opatření roku 2018 :

     Rozpočtové opatření č. 1 2018

    Rozpočtové opatření č. 2

    Rozpočtové opatření č. 3 2018

 

 Rozpočty - Schválené závěrečné účty : odkaz na složku Závěrečný účet