Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

4. 3. 2021

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, od SZ postupně místy přeháňky, od 1000m srážky sněhové. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 3 až -1°C.

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Povinně zveřejňované informace o obci Lišany u Rakovníka dle § 5 odst. 4 zákona 106/ 1999 Sb

 

1. Název - Obec Lišany

2. Důvod a způsob založení

 Obec Lišany jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozd. předpisů, jako základní územně samosprávný celek  dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem  pro činnost obce je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec Lišany je právním subjektem.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickém orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

    

Starostka obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce - 7 členů

Obecní úřad

Obecní knihovna

Činnost obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty, účetní a matrikářky obce na adrese:
Lišany, Pražská čp. 68, PSČ 270 52

-----------------------------------------------------

Příspěvková organizace Základní škola  a Mateřská škola Lišany 

Obec Lišany  je zřizovatelem výše  uvedené organizace

  • IČO 750 344 09
  • ředitelka: Mgr. Michaela Karlová (od 1.8.2018)
  • adresa: Rakovnická čp. 115, 270 52 Lišany
  • Číslo účtu: 0543078349/0800

   Kontatní spojení ZŠ a MŠ Lišany:

   webové stránky: http://www.zsmslisany.cz/

   E-mail:    zs.lisany@zslisany.net

           ms.lisany@seznam.cz

   ŠJ          sj.lisany@seznam.cz

   Datová schránka: npetdj8

    

   Telefon:    739 019 445

        ZŚ, ŠD: 313 037 888

             ŠD: 739 020 349

             MŠ: 313 537 697

                   739 027 401

             ŠJ:  313 537 697

                   739 026 240

 

4. Kontaktní spojení Obce Lišany

     Obec Lišany, Pražská 68, 270 52 Lišany

       Telefon úřad :                     313/537653

      Telefon (fax)  starostka :     313/537344    

       e-mail : lisany@poddzbansko.cz

       webové stránky: www.obec-lisany.cz

       datová schránka : bnybg3y

      elektronická podatelna: kontaktní formulář e-podatelny v nabídce

 

        Úřední dny (tučně vyznačené, ostatní po domluvě) :

     
   Pondělí:    08:00 - 12:00  -  14:00 - 17:00
   Úterý    :    08:00 - 12:00  -   13:00 - 15:00
   Středa  :    08:00 - 12:00  -  14:00 - 17:00

                                 Matrika   17.00 - 18.00

                                 Knihovna 16.00 - 18.00 (letní provoz od 17.00 )


   Čtvrtek :    08:00 - 12:00  -  13:00 - 15:00
   Pátek   :    08:00 - 12:00

 

5. Případné platby lze poukázat na účet Obce Lišany : 540 568 369/0800

    Platby v hotovosti lze uhradit na obecním úřadě buď  v úředních hodinách nebo

    po dohodě v jiné dny

6. IČO Obce Lišany : 00244007

7. DIČ : Obec Lišany není plátce DPH

8. Dokumenty:

8.1. Seznamy hlavních dokumentů : úřední deska zde

         Územní plán obce Lišany - ke stažení zde    

8.2 Rozpočet

      Rozpočtový výhled pro roky 2017 a 2018

      Střednědobý výhled Obce Lišany na roky 2019 - 2020

      Schválená rozpočtová opatření roku 2019 :

        Rozpočtová změna č. 1

        Rozpočtová změna č. 2

        Rozpočtová změna č. 3

        Rozpočtová změna č. 4

        Rozpočtová změna č. 5

 

       Schválený rozpočet na rok 2019

      Schválený rozpočet Obce Lišany na rok 2017

      Schválený rozpočet Obce Lišany na rok 2018

      Pravidla rozpočtového provizoria pro r. 2018

     Schválená rozpočtová opatření roku 2018 :

     Rozpočtové opatření č. 1 2018

    Rozpočtové opatření č. 2

    Rozpočtové opatření č. 3 2018

     Rozpočtové opatření č. 4 2018

 

 Rozpočty - Schválené závěrečné účty : zde

 

9 . Žádosti o informace

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím :

       Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu Obecního úřadu v Lišanech Pražská 68, 270 52 Lišany, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu , doručená na elektronickou podatelnu obce (viz kontaktní formulář ), nebo do datové schránky obce  bnybg3y.

10. Příjem žádostí a dalších podání

      Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

     Písemné podněty je třeba adresovat na adresu Obecní úřad v Lišanech, Pražská 68, 270 52 Lišany.

     Elektronické podněty je třeba adresovat na elekronickou podatelnu obce (viz kontaktní formulář) nebo do datové schránky Obce bnybg3y.

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3,písm.b)-3dny
 • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny:

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002 
 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá

 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat  

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

 

11. Opravné prostředky

         Proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu dle InfZ, kterým obec odmítla  

         poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

                                   § 16 Odvolání

        1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

        2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému  

             orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

        3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání

             povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne

             doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

        4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního

            předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li

           žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí

            povinného subjektu o odmíntutí žádostí žádosti  a povinnému subjektu nařídí požado

            vané informace poskytnout. 

           Na postup obce při vyřízení žádosti o informaci dle InfZ lze podat stížnost dle § 16a

           InfZ.

                                                 § 16 a

                Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

          1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o inforamce (dále jen "stížnost") může

              podat žadatel,

             a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

             b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14  odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla

                 poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno

                rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

            c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno 

                rozhodnutí o odmítnutí, nebo

            d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny

                podle § 14a  a odst. 2, požadovanými  v souvislosti s poskytováním informací.

       2) Stížnost lze  podat písmně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně  a nelze ji ihned

           vyřídit, sepíše o ní poviný subjekt písemný záznam.

      3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

          a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

         b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

    

        4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

        5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu

            do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela

            nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku,

            nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

       6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a),b) nebo c)

          přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

         a) postup povinného subjektu potvrdí,

         b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí  být delší než 15

             dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně

            předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo  

        c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o

            odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních

            samosprávných  celků při výkonu samostatné působnosti.

      7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d)

          přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že 

          a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

          b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze  použít vůči orgánům

                územních    samosprávných  celků při výkonu samostatné působnosti,

                nebo

          c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě , která nesmí být  delší

               než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal

             nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním

             samosprávným celkem v samostatné působnosti.

        8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla

             předložena.

        9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému

             subjektu. Proti rozhodnutá vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze

            odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se 

            odvolat pouze v případě, kdy rozhodl  nadřízený orgán určený podle § 178 

            odst. 2 věty  poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto

            zákona.

        10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm.c), žadatel může  ve 

               smyslu  odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

 

 12.  Formuláře - Obec Lišany nemá vlastní formuláře

 13.  Popisy postupů - návody pro řešení životních situací a 

   formuláře  naleznete na adrese : https://portal.gov.cz

    a        

              https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy :

Úplné znění právních předpisů je dostupné na

 https://aplikace.mvcr.cz/sbírka-zakonu/

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní zákon č.2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku  České republiky

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce  rozhoduje ve věci poskytování informací
:
 

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených  tímto zákonem.
 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce

 

14.2   VYDANÉ PRÁVNÍ  PŘEDPISY

            

 PRÁVNÍ PŘEDPISY VYDANÉ OBCÍ LIŠANY  JSOU DOSTUPNÉ

          NA WEBU OBCE  zde

         A  K NAHLÉDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ

            

Přehled předpisů, podle nichž úřad obce  rozhoduje ve věci poskytování informací
:
 

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených  tímto zákonem.
 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů  moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 15.1 - Sazebník úhrad za poskytování informací

                Sazebník úhrad není  vypracován

15.2  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí

        informací

          Žádná  usnesení vydaná dle § 16 a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

 

 16. Licenční smlouvy  -  

Obec Lišany v této době nemá uzavřenu žádnou licenci ani   výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 16.1  Vzory licenčních smluv - nejsou

  16.2   Výhradní licence - nejsou

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. a poskytnuté

           informace :

            ROK 2020 :  

            Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

         Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99 Sb. rok 2020:

        Dne 30.11.2020 obdržela Obec Lišany žádost paní M.N. , zastupitelky Obce Lišany,  o            předložení  informací : Žádost

        Na základě výše uvedené žádosti byly dne 29.12.2020 paní M.N. informace dle zák. 

       106/1999 Sb. k jednotlivým bodům poskytnuty a  zaslány.

 

       ROK 2019:       

 

         Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2019

        Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99 Sb.:

 

           Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ se datovou zpravou  

          obrátil na Obec Lišany dne 19.8.2019  s dotazem ,zda dva  určité subjekty - firmy Obec

         Lišany  nekontaktovaly s nabídkou veřejné zakázky.

           Odpověď byla negativní a byla zaslána dne 19.8.2019 datovou zprávou.

 

           Zmocněnec společnosti Derymore, a.s. Na Příkopě 583/15, Praha 1 požádal Obec

          Lišany    dne 16.10.2019 datovou zprávou   o informaci týkající se vlastnictví akcií

         společnosti    Středočeská Plynárenská. Dne 21.10.2019 mu byla odeslána 

         požadovaná informace   prostřednictvím DS.

 

          

        ROK 2018

Výroční zpráva dle zák. 106/1999 za rok 2018

Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99 Sb.:

Žadatel DUPONTI si přeje  dle e-mailu staženého 23.5.2018 zaslat  informace o finančních  nákladech spojených s GDPR . Na žádost bylo odpovězeno ve všech bodech a odpověď zaslána  v termínu na jeho e-mailovou adresu.

Dotaz na výši vodného a stočného v obci -Úřad práce -

přeposláno obratem na Vak Karlovy Vary

Odpověď na dotaz ohledně stavu implementace v rá mci činnosti Obce

Odpověď na žádost dle InfZ - náklady na GDPR

 

Odpověď na dotaz poradce firmy Optimal energy

 

Odpověď na dotaz z 28.2.2018 - chov pastevních koní

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Zpráva o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace:

3.1.2017 e-podatelna, dotaz občana z Rudic na obecní znak, odpověď 3.1.2017

Odpověď - obecní znak

12.1.2017 e-mail občana z Loun na obecní rybník, odpověď 18.1.2017

Odpověď - obecní rybník

16.1.2017 e-mail firmy AR AUTO s.r.o. dotaz na reklamní plochy v obci , odpověď 18.1.2017

Odpověď - vývěsní plochy

21.1.2017 e-mail lišanského občana  s dotazem na provoz České pošty, odpověď 23.1.2017

Odpověď na žádost ze dne 21.1.2017

16.2.2017, datová schránka , dotaz firmy Istav Media, s.r.o. na investiční plány obce a stavební projekty, odpověď 23.2.2017 

13.4.2017 datová schránka, občan z Tetčic, dotaz na způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci , odpověď dat. schránkou 13.4.2017

Odpověď na žádost dle InfZ - nakládání s odpady

13.7.2017 datová schránka, firma REMA AOS,a.s. dotaz na zpětný odběr obalů, odpověď 3.8.2017 datovou schránkou

Odpověď na žádost dle InfZ - změna společnosti

8.8.2017 datová schránka, firma CODES s.r.o. Trutnov, dotazník na sociální bydlení v obci,odpově+ď 16.8.2017 

Odpověď na žádost dle InfZ - sociální bydlení

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Zpráva o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb

29.1.2016, datová schránka , dotaz firmy Istav Media, s.r.o. na investiční plány a stavební projekty obce, odpověď 11.2.2016

Dalších 5 e-mailů od občanů se neodvolávalo na zákon 106/1999 Sb. ale byly zaslány odpovědi

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Výroční zpráva dle zák. 106/1999 Sb. za rok 2015

9.1.2015 , e-mail firma Business Media CZ, s.r.o. dotaz na investiční plány obce, stavební projekty na r. 2015, odpověď 28.1.2015

dalších 5 e-mailů od občanů se neodvolávalo na zákon 106/1999 Sb., ale odpvědi byly zaslány

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Výroční zpráva dle zák.106/1999 Sb. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Zpráva o poskytnutí informací dle zák. 106/199 Sb za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Zpráva o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Zpráva o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Zpráva o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Zpráva o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 

Obecní úřad Lišany

č.p. 68
  270520 Lišany

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Počet podaných žádostí o informace ( § 18 odst. 1 písm. a)

 •   Nebyla podána žádná žádost.


2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( § 18 odst. 1 písm b)

 • Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.


3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( §18 odst. 1 písm c)

 • Žádné rozhodnutí obecního úřadu v Lišanech nebylo přezkoumáno soudem.4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( § 18 odst. 1 písm. d)

 • Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.


5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm e)

 • Nebyly poskytnuty žádné další informace.Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Lišanech dne 16.1.2009
                                                   Dana Medřická, starostka obce

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 

Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. 2005 
Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad v Lišanech výroční zprávu o plnění zákona za kalendářní rok, t.j. rok 2005.

a) během roku 2005 nebyly podány žádné písemné žádosti o informaci

b) nebyly tudíž podány žádosti o odvolání proti rozhodnutí, ani výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebyly evidovány.

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Dana Medřická, starostka obce

 

 

 

 

.

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------