Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

15.2  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí

        informací

          Žádná  usnesení vydaná dle § 16 a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

 

16. Licenční smlouvy

       .Licence a výhradní licence

 
 Obec Lišany v této době nemá uzavřenu žádnou licenci ani   výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------