Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

ROK 2018

Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99 Sb.:

Žadatel DUPONTI si přeje  dle e-mailu staženého 23.5.2018 zaslat  informace o finančních  nákladech spojených s GDPR . Na žádost bylo odpovězeno ve všech bodech a odpověď zaslána  v termínu na jeho e-mailovou adresu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2017

Zpráva o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace:

3.1.2017 e-podatelna, dotaz občana z Rudic na obecní znak, odpověď 3.1.2017

12.1.2017 e-mail občana z Loun na obecní rybník, odpověď 18.1.2017

16.1.2017 e-mail firmy AR AUTO s.r.o. dotaz na reklamní plochy v obci , odpověď 18.1.2017

21.1.2017 e-mail lišanského občana  s dotazem na provoz České pošty, odpověď 23.1.2017

16.2.2017, datová schránka , dotaz firmy Istav Media, s.r.o. na investiční plány obce a stavební projekty, odpověď 23.2.2017 

13.4.2017 datová schránka, občan z Tetčic, dotaz na způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci , odpověď dat. schránkou 13.4.2017

13.7.2017 datová schránka, firma REMA AOS,a.s. dotaz na zpětný odběr obalů, odpověď 3.8.2017 datovou schránkou

8.8.2017 datová schránka, firma CODES s.r.o. Trutnov, dotazník na sociální bydlení v obci,odpově+ď 16.8.2017 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Zpráva o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb

29.1.2016, datová schránka , dotaz firmy Istav Media, s.r.o. na investiční plány a stavební projekty obce, odpověď 11.2.2016

Dalších 5 e-mailů od občanů se neodvolávalo na zákon 106/1999 Sb. ale byly zaslány odpovědi

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Výroční zpráva dle zák. 106/1999 Sb. za rok 2015

9.1.2015 , e-mail firma Business Media CZ, s.r.o. dotaz na investiční plány obce, stavební projekty na r. 2015, odpověď 28.1.2015

dalších 5 e-mailů od občanů se neodvolávalo na zákon 106/1999 Sb., ale odpvědi byly zaslány

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Výroční zpráva dle zák.106/1999 Sb. za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Zpráva o poskytnutí informací dle zák. 106/199 Sb za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Zpráva o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Zpráva o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Zpráva o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

Zpráva o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 

Obecní úřad Lišany

č.p. 68
  270520 Lišany

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Počet podaných žádostí o informace ( § 18 odst. 1 písm. a)

  •   Nebyla podána žádná žádost.


2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( § 18 odst. 1 písm b)

  • Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.


3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( §18 odst. 1 písm c)

  • Žádné rozhodnutí obecního úřadu v Lišanech nebylo přezkoumáno soudem.4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( § 18 odst. 1 písm. d)

  • Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.


5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm e)

  • Nebyly poskytnuty žádné další informace.Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Lišanech dne 16.1.2009
                                                   Dana Medřická, starostka obce

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 

Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. 2005 
Výroční zpráva o plnění zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím.

V souladu se zákonem č. 106/l999 Sb. o svobodném přístupu k informacím § 18 předkládá Obecní úřad v Lišanech výroční zprávu o plnění zákona za kalendářní rok, t.j. rok 2005.

a) během roku 2005 nebyly podány žádné písemné žádosti o informaci

b) nebyly tudíž podány žádosti o odvolání proti rozhodnutí, ani výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebyly evidovány.

Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Dana Medřická, starostka obce