Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ZÁVĚREČNÉ ÚČTY JSOU  ZVEŘEJŇOVÁNY V ZÁKONNÝCH TERMÍNECH NA ÚŘEDNÍ DESCE OBCE LIŠANY

Závěrečný účet Obce Lišany za rok 2019:

Závěrečný účet Obce Lišany za rok 2019

V040-201912KO1 FIN

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Finanční vypořádání za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lišany za rok 2019

 

Závěrečný účet Obce Lišany za rok 2018 :

Závěrečný účet Obce Lišany za rok 2018

Fin 2-12M k 31.12.2018

Rozvaha k 31.12.2018

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018

Příloha

Zpráva o provedení inventarizaci za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

 

Závěrečný účet Obce Lišany za rok 2017

Fin 2 - 12 M

Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

Zpráva o provedené inventarizaci majetku k 31.12.2017

Finanční vypořádání za r. 2017

------------------------------------------------------

Závěrečný účet Obce Lišany za r. 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lišany

Rozvaha k 31.12.2016

Fin - 12 M k 31.12.2016

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016

Příloha k 31.12.2016

----------------------------------------------------

 

Závěrečný účet Obce Lišany za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2015

Závěrečný účet Obce Lišany za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 - rozp. hospodaření detailně

 

-----------------------------------------------------

Závěrečný účet Obce Lišany za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lišany za rok 2014

 

----------------------------------------------------

Závěrečný účet 2013

Rozvaha k 31.12.2013

Výkaz plnění rozpočtu k 31.12.2013

Výkaz zisku a ztráty 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

-------------------------------------------------

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC

Závěrečný účet 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozvaha PO

Výkaz zisku a ztráty PO

 

 

2. 7. 2020 - 30. 6. 2021

Svazek pro dopr. obslužnost Rakovnicka -Schválený závěrečný účet za rok 2019

Úřední deskaZobrazit více

1. - 31. 7. 2020

Záměr prodeje části obecního pozemku v k.ú. Lišany p.č. 707/19

Úřední deskaZobrazit více

1. - 17. 7. 2020

Usnesení z IX. zasedání ZO Lišany

Úřední deskaZobrazit více

26. 6. - 31. 12. 2020

Závěrečný účet Obce Lišany za rok 2019

Úřední deskaZobrazit více

24. 6. - 31. 12. 2020

Smlouva o dílo Fasáda v areálu Základní škola Lišany čp. 115 a čp. 55

Úřední deskaZobrazit více